Header 't Web

Nummer 4


Artikelen

Rendez-vous over Gerben Bakker


Kindermishandeling (2)

Als vervolg op de literatuur uit het vorige deel zullen we nu ingaan op de praktijk aan de hand van een herkenbaar en praktisch voorbeeld. We beginnen met het beschrijven van de situatie, waarna we deze verklaren en doorlichten vanuit verschillende invalshoeken. Met dit deel van deze artikelenreeks willen wij u ervan bewust maken dat signalen van kindermishandeling gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Verder zullen we mogelijke toepassingen van de literatuur uit deel 1 toelichten via de praktijk. We zullen ook het verkrijgen van een vermoeden van kindermishandeling uitdiepen. Tot slot bespreken we in dit deel welke stappen je moet ondernemen wanneer je een vermoeden van kindermishandeling hebt.


Buitenlandproject Rwanda

In juli 2005 wij, twee BPTstudenten van de op privé initiatief vertrokken naar Rwanda. We hebben een door de kerk opgezet weeshuis met 600 kinderen bezocht en geobserveerd wat zij nodig
hebben aan sport-, spel- en educatief materiaal.


Studietweedaagse Jonge Werkers

Voor alle vaktherapeuten onder de 35 is er een studieweekend georganiseerd. In dit artikel worden de high-lights van dit weekend
beschreven door Moeneke Nijkamp (beginnend psychomotorisch therapeut) en door Nils Roemen (workshopleider).


Bewegingsonderwijs op Praktijkonderwijs Dronten (1)

Dit artikel is de eerste uit een rij van drie artikelen. In het drieluik is kennis te maken met het lesaanbod van Praktijkonderwijs Dronten. Er wordt voornamelijk ingegaan op de plaats die het bewegingsonderwijs binnen de school inneemt.


Studiedag speciaal onderwijs 2006. "Bewegen heeft zin als je er zin in hebt."

Op 5 april 2006 werd de jaarlijkse studiedag Speciaal Onderwijs georganiseerd op de Cato 'l Zwolle. vanuit heel het land kwamen vakleerkrachten beweglngsonderwijs uit de verschillende clusters naar Zwolle om daar nieuwe visies op te doen en nieuwe lesideeën te vergaren.  Het aanbod van workshops was bovenal divers en bood voor een ieder wat wils. Van meer theoretisch over intermenselijke processen in de workshop "Ik zie, ik zie wat jij niet ziet" tot een workshop judo, van 'Bewegen samen regelen in het speciaal onderwijs' tot in het zwembad
een workshop Halliwick. En dat alles onder de paraplu van het
thema Bewegen heeft zin als je er zin in hebt.' Gelukkig ontbrak de zin bij velen niet, na een opening van Chris Hazelebach.
Hij liet Iedereen volop in de weer met ballonnen en liet de deelnerners ervaren wat 'ergens zin 'in hebben' met je doet. Het werd het een geslaagde, een leerzame en een zinvolle dag. In dit verslag zullen een aantal deelnemers hun ervaringen rondom een workshop delen. Lees mee, als je daar zin in hebt...


Methodische kennis over het bewegingsthema tikspelen (2)

In dit artikel wordt de methodische kennis over tikspelen in het basisonderwijs onderzocht. het is geen praktische methodiek, met uitgewerkte tikspelen in een vaste volgorde geordend. In allerlei werkboeken en methodeboeken zijn die wel terug te vinden, bijvoorbeeld in het Basisdocument bewegingsonderwijs
(2004), Vverkboek bewegingsonderwijs (1988) en Praktijksituaties bewegingsonderwijs (1991). In dit tweede deel worden niveauverschillen in de uitvoeringswijze van tikspelen nader bekeken. Ook wordt het centrale bewegingsprobleem uitgewerkt en welke soorten leerhulp er te onderscheiden zijn.


Rendez-vous over Willem Brinkman


Il y a: Soccersquash


Bouwtips bewegingsonderwijs


Inhoudsopgave 2006-04