Header 't Web

Nummer 1


Artikelen

Gedragsduidingen en mogelijke bewegingsvervolgen: Een inleiding

In het najaar van 1995 organiseerde de Werkgroep Bewegingsonderwijs een Hersenhoosnacht. Deze Hersenhoosnacht was bedoeld als vervolg op Hersenhoosnacht georganiseerd in november 1993. Die Hersenhoosnacht had de zinssamenhangen als centraal onderwerp. Na die Hersenhoosnacht in 1993 is een peinsgroepje van vier personen met elkaar, als voorbereiding op een nieuwe Hersenhoosnacht, in disscussiegeraakt. Dit mondde uiteindelijk uit, in een Hersenhoosnacht met een aansluitend karakter. De Hersenhoosnacht werd door een inleiding van Karel Verweij geopend. Hieronder kunt u (nog eens terug) lezen wat hij die avond gezegd heeft.


Wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee?

Het bestuur van de Werkgroep Bewegingsonderwijs organiseerde onlangs een Boomavond. Dat zijn avonden, die moet je meemaken. Er wordt een thema of onderwerp gekozen en de aanwezigen bomen tot de takken er van af vliegen. Iedereen mag meedoen en je mag er op rekenen dat mensen
er proberen een degelijke inhoudelijke discussie op gang te brengen. Zo ook de boomavond met het onderwerp 'speelmogelijkheden'. Die avond werd een poging tot begripsverheldering ondernomen, door het begrip 'speelmogelijkheden' telkens in het licht van een ander begrip te zien. Door steeds een term ten opzichte van een ander te plaatsen, werden langzaam de grenzen van de betekenis van een term duidelijk. Hieronder hebben vier aanwezigen getracht op te schrijven wat er die avond gebeurde.


Zonder woorden


Een "echte" methode bewegingsonderwijs voor groepsleerkrachten

In 1990 verscheen het eerste deel van de methode "basislessen bewegingsonderwijs".
Een basisles is een een soort lescompositie waarmee alle groepen van de basisschool kunnen werken. De gekozen aktiviteiten en de materiaalopstellingen worden bij elke groep iets aangepast.
In het eerste deel ging het om lessen met toestellen (turnen), atletiek en bewegen op muziek.
Deze methode wordt door veel basisscholen goed gewaardeerd omdat het duidelijk voorschrijft welke aktiviteit, wanneer in het jaar en op welke wijze aangeboden moet worden.
In 1994 is het tweede deel van de methode basislessen verschenen met daarin spellessen.
Een groot verschil tussen beide boeken is dat in het tweede boek gekozen is voor het werken in groepen. De klas wordt verdeeld in drie groepen die tegelijkertijd drie verschillende spelen doen.
In deze recensie zal dit laatste spel boek besproken worden.


Een Visie op sport(beleid)

Er bestaat sinds enige tijd de mogelijkheid om op de CALO een nieuwe studierichting te volgen. Die richting luistert naar de naam Sport, Recreatie & Beleidsontwikkeling (SRB). Naast de opleiding tot bewegingsonderwijzer en bewegingstherapeut is het nu dan ook mogelijk om op het terrein van de sport, sportactiviteitenbegeleiding en sportmanagement deskundigheid
eigen te maken. De Werkgroep wil aan deze nieuweopleiding aandacht schenken vanuit de interesse voor bewegen en bewegingsactiviteiten.
De hieronder staande tekst bestaat uit twee delen. Het eerste deel (A.) zijn de uitgangspunten die gebruikt zijn bij de bepaling van de identiteit van de opleiding. Het tweede deel (B.) maakt de structuur en de inhoud van de opleiding duidelijk. Cees Claassen heeft op verzoek van de redactie het éen en ander uit een gezet.


Evalueren. Kwaliteit of Status? Nou, doe maar Kwaliteit

Hieronder kunt u de verslagen lezen van de studiedag gehouden op 25-11-'95, verzorgd door de Werkgroep Bewegingsonderwijs. Zoals u aan de titel kunt zien, was 'Evaluatie' het centrale onderwerp deze dag. De studiedag kende voor dit verslag drie interessante delen. De inleiding en twee workshops. De inleiders zullen zelf hier verslag doen van hetgeen zij gepresenteerd hebben. Voor de goede orde: de inleiding is geschreven door Bruno Oldeboom, maar kwam tot stand in nauwe samenwerking met G. ten Brinke, C. van Doodewaard en J. Weijkamp. De workshop Bewegen en Muziek en het verslag ervan, zijn verzorgd door Corina van Doodewaard.


Speciaal bewegingsonderwijs opnieuw in opleidingsaanbod

In september 1994 is het traject Speciaal Bewegingsonderwijs gestart. Dit SBO-traject maakt deel uit van de Opleiding Speciaal Onderwijs, een postinitiële opleiding die de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle in samenwerking met enkele andere hogescholen aanbiedt. Het SBO-traject omvat een aantal specifieke bewegingsonderwijs-modules die door docenten van de Calo zijn ontwikkeld.


Il y a: Tieple


Vak Apart

Vak apart