Header 't Web

Nummer 5


Artikelen

Pier Karenbeld buiten spel

Pier Karenbeid heeft na twintig jaar noeste arbeid de Calo de rug toe gekeerd (december 1998). Voor die tijd was hij gedurende veertien jaar werkzaam als docent bewegingsonderwijs in zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Kortom, een bewegingsonderwijzer in hart en nieren. Reden temeer om hem eens te interviewen.


Als er twee ruzie hebben...

"Als er twee ruzie hebben, hebben er ook twee schuld ... !" zei mijn moeder vroeger altijd al. En prompt kregen mijn broer en ik dan allebei een pets op onze billen ... Dat ik het daarmee op dat moment pertinent oneens was, kun je je voorstellen. Pas later duidelijk werd mij duidelijk, dat zij daarmee echter in alle ongenuanceerdheid een waarheid raakte.


Mavo 3

Deze casusbeschrijving komt uit een bundel die de titel 'Lesgeefpraktijken' draagt. De bundel is vorig jaar samengesteld
door vierdejaars studenten van de Calo. De bijdrage van Rolf gaat over een moeilijke derde klas mavo.


Zonder woorden


Stress Management Training voor jongeren met psychotische stoornissen

Het boek 'Stress Management Training (SMT) voor jongeren met psychotische stoornissen' werd geschreven door Claudia Emck, opleidingscoördinator en docente aan de Voortgezette Opleiding voor Psychomotorische Therapie aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle en stafmedewerker behandelcoördinatie voor de afdeling jeugdpsychiatrie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht.


Vak Apart


Muziek top 5


Sportbillie als hulpverlener

"Kom dan, vuile kankerlijer, toe dan, mietje, ik ben dus echt niet bang voor je, met je karate-shit". Ik had nooit gedacht toen ik nog studeerde dat een blaag van al"!1perzestien jaar zoiets ooit tegen mij zou zeggen; sterker nog, ik had nooit gedacht dat ik me dat zou laten welgevallen. Waarom nu wel?


Il y a: Slootbal