Header 't Web

Nummer 3


Artikelen

"Hé, Bergkamp traint nog steeds langs de lijn..." - Motorisch leren: leren in een context (2)

In het tweede deel van zijn betoog over motorisch leren in een context, gaat luuk Sietsma in op de processen die ontstaan wanneer iemand in een leersituatie gebracht wordt. Tenslotte gaat het over het (weer) leren deelnemen aan bewegingssituaties: kan dat ook anders dan doorgaans het geval is?


Muziek top-5 - Bewegen en muziek: moet je doen!


De onbewuste bewegingswereld

Sport. Het is onlosmakelijk met mijn leven verbonden. Een leven zonder sport is voor mij moeilijk voor te stellen. Alleen al het feit voortdurend in beweging te zijn heeft mij altijd enorm aangesproken. De beste zijn, de bijbehorende discipline, de voldoening, de 'vaststaande' sportcultuur met de vaste rituelen; waarden die niet weg te denken zijn als ik terugblik op mijn sportverleden. Wij zijn met z'n allen aanbeland in het jaar 2000. Tijd voor een beknopt overzicht vanuit de invalshoek van een 'sportminded' persoon.


Il y a: Tikspel


Schoolvoetbal...

Schoolvoetbal... is nou zo'n typische activiteit die basisschoolkinderen uit het alledaagse schoolleven tilt


Zonder woorden


Thema-avond 'Omgangsvormen met agressie'

Dit artikel is een verslag van de thema avond die op 16 december 1999 is georganiseerd. Het ging over omgangsvormen met agressie. Het eerste stuk van het artikel is een korte weergave van de avond. Daarna volgen mijn eigen verwachtingen en belevingen.


Rendez-vous over Regiene Ellenbroek en Marieke Hartog


Autigym

Op het orthopedagogisch centrum 'De Ambelt' te Zwolle zitten veel leerlingen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Dit zijn kinderen met autisme of kinderen met aan autisme verwante contactstoornissen. In principe doet iedereen mee met de les bewegingsonderwijs maar er zijn ook speciale uurtjes 'auti-gym'.


Bewegen en muziek in de basisvorming (2)

In nummer 2 stond het eerste deel van deze artikelenreeks over bewegen en muziek in het voortgezet onderwijs. In het vervolg maakt Corina de lessenreeks voor klas 1 af waarmee ze haar bijdrage in nummer 2 beëindigde. Na het eerste blok is het nu tijd voor blok 2.