Header 't Web

Nummer 3


Artikelen

Het betekenisgebied jongleren opnieuw bekeken

Dit artikel bestaat uit 2 delen.
In het eerste deel wordt verslag gedaan van een werkgroep vakleerkrachten (de jaagclub) die met elkaar over de aktiviteit "vangen" hebben gesproken.
In het tweede deel wordt een poging gewaagd om het betekenisgebied "Jongleren" voor het basisonderwijs opnieuw didaktisch te ordenen, zodat de aktiviteit "vangen" een betere plaats krijgt. Beide delen kunnen los van elkaar gelezen worden.


De Tweede Fase!? De Werkgroep reageert!

Het ministerie van onderwijs heeft bijzondere plannen voor het HAVO en VWO. Ook het vak bewegingsonderwijs dient er rekening mee te houden dat er het een en ander gaat veranderen. De verandering hebben verstrekkende gevolgen, voor zowel de leerling als de docent. Kinderen moeten kennis maken met tal van nieuwe activiteiten en zij moeten bekend raken in nieuwe domeinen.
Hieronder, na een korte inleiding van de auteur op het onderwerp, volgt de reactie van de Werkgroep op de concept-voorstellen van de Vakontwikkelgroep.


Een oriëntatie op ideeën uit de wereld van Lichamelijke Opvoeding, Lichamelijke oefening en Bewegingsonderwijs. (deel 2.)

Voor u ligt het tweede deel van artikel van Gijs van den Berg. In het eerste deel kwamen de oostenrijkse school en de arnhemse school aanbod. Daarnaast beantwoorde Gijs zelf een aantal belangrijke vragen. In dit deel volgen we de ontwikkelingen van de CALO.


Ter discussie: legitimeren....

't Web tracteert u op een kleine discussie tussen twee redactieleden.
In 't Web nr. 5 verscheen een artikel van Bas Baremans, met de legitimering van het vak Lichamelijk Opvoeding als onderwerp. Het artikel werd als uitgangspunt gebruikt voor een Boomavond in januari 1996. Naar aanleiding van de discussie die tijdens die avond is gevoerd, schreef Bas het onderstaande.
Bruno Oldeboom was aanwezig tijdens die Boomavond en is lezer van Bas' teksten. Hij vond het de moeite waard om te reageren.


Surrogaat voor de losse pols


Prettig gestoord

Op 14 april 1996 overleed geheel onverwacht John van Greven. John heeft zich altijd geprofileerd als een echte vakman. John schreef naast zijn werk als vakleerkracht ophet orthopedisch instituut "Jan Pieter Heije", soms korte verhaaltjes die rechtstreeks uit zijn dagelijkse praktijk kwamen. De Werkgroep kreeg de gelegenheid om 4 korte verhaaltjes te plaatsen. De redactie wil haar dank uitspreken in de richting van Jan Koene. Dankzij hem kregen wij de gelegenheid deze teksten van John te publiceren. 

In memoriam.


Zonder woorden


Post

Post: Aankondiging


Vak Apart


Il y a

il y a