Header 't Web

Nummer 4


Artikelen

Opleiding voor sportkliminstructeur bij MBO4Leisuresports

In een vorig artikel, schreef ik over de start van MBO4Leisuresports. Een particuliere opleiding voor sport en bewegen waarin we heel gerichte opleidingstrajecten aanbieden, die op een stevig antropologisch fundament gegrondvest zijn. In dit artikel wil ik een
poging wagen om te laten zien hoe we deze existentiële fenomenologie in de praktijk brengen.


Het ervaren van lichaamsgrenzen

Als Carlo twee is, komt hij vanuit Brazilië naar Nederland. Hij is geadopteerd door Nederlandse adoptie-ouders. Carlo is direct na zijn geboorte door zijn ouders afgestaan en in een kindertehuis geplaatst. In het kinderhuis heeft hij het grootste deel van de tijd in een bedje doorgebracht. Voor voeding en verzorging mocht hij er soms even uit. Af en toe waren er speelmomenten samen met de andere kinderen van het kindertehuis.


Prof. Gordijn leeft nog steeds voort via de Stichting CCF

"Prof. dr. C.C.F. Gordijn, door zichzelf erkend pedagoog" stond op een plaat aan de voordeur van zijn huis in Arnhem. Deze tekst werd hem geschonken door een CALO studente die in de problemen zat en door CCF uit de nood werd geholpen. Het tekent zijn persoon: zijn interesse in mensen in nood en zijn ietwat recalcitrante persoonlijkheid. Tijdens lezingen en voordrachten waarin hij zijn theorie over het bewegingsonderwijs
uiteenzette, wilde hij nog wel eens antwoorden op vragen over de geldigheid van zijn theorie: "Deze theorie geldt voor mij en voor
allen die het met mij eens zijn."...


Vierde Gordijn Lezing

Het is honderd jaar geleden dat Carl Christian Friedrich Gordijn op 26 april 1909 werd geboren. Bij zijn overlijden in 1998 werd in memoriam het bovengenoemde citaat van Merleau-Ponty aangehaald, de filosoof die met zijn ideeën over het lichaam-subject, het kennende lichaam, zoveel invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de leer van het menselijk zich bewegen. Woorden die nog steeds actueel zijn.


Zonder woorden


Je moet leren remmen om goed gas te kunnen geven!

Wil je vooruit in je leven, in je lesgeven of in je therapeut zijn, dan moet je jezelf stil kunnen zetten. Maar hoe zet je jezelf stil in een wereld vol mensen die een beroep op je doen? Vol gebeurtenissen
die je aanzetten tot actie?


Hoe leeft 't alles overwint...

Natuurlijk kennen velen van jullie loopt 't, lukt 't, leeft 't. Vandaag kwam ik er (wederom) achter dat vooral die laatste heel erg belangrijk is voor de leerlingen. Het voetbalteam van een mytyl- tyltylschool kreeg de voetballers van FC Zwolle op bezoek. En ondanks dat sommigen niet eens snappen in welk doel de bal moet tijdens voetbal, was het één grote succeservaring voor iedereen!


Il y a: Alles of niets


Pest mij maar!

Genieten van de basketballsport en toch iets zeer belangrijks meekrijgen. Een 211 cm lange ex-prof aan het woord.


Rendez-vous over Gerard Top


Inhoudsopgave 2009-04