Header 't Web

Nummer 5


Artikelen

Beginnend lesnemen? Een reactie op 'beginnend lesgeven?' in 't Web nummer 4 2001

Zo is het jaar al goed begonnen. Direct aan het begin van het schooljaar het vierde Webnummer van 2001 in huis die mij zeer inspireerde. Een themanummer over het beginnen met lesgeven aan brugklassen. Welke activiteiten doen het goed bij de bruggers en waarom werken ze zo goed?
Een mooie combinatie van didactische doordenkingen en praktische voorbeelden. Bovendien op het juiste moment bij de lezer, want iedereen is nu bezig met nieuwe groepen. Compliment dus voor de schrijvers en de redactie van het Web.


Een lessenserie in het SBO geordend op 'lol'

Als pabo 3 studente (Gereformeerde Hogeschool Zwolle) moest ik in mijn 8-weekse stage een gymlessenserie ontwerpen en uitvoeren. Er werden een aantal eisen aan de lessenserie gesteld: minimaal 6 lessen en er moesten verschillende, duidelijke leerlijnen aanwezig zijn.
De werkwijze was wat ingewikkeld: eerst een medestudent met een soortgelijke stageklas opzoeken en dan samen een lessenserie ontwerpen. Doordat ik als enige student stage liep op een school voor Speciaal Basisonderwijs was dat een eis waar ik niet aan kon voldoen. Mijn stagegroep bestond uit 15 kinderen van een groep 6 van het SBO.


Zonder woorden


Schoolzwemmen in het basisonderwijs

Als vakleerkracht bewegingsonderwijs is Gert-Jan Baas betrokken bij het zwemonderwijs in Wijhe. In de maanden mei tot en met september maken de lessen bewegingsonderwijs er plaats voor zwemlessen. Er is een zwemprogramma opgesteld waarin de belangrijke zwemslagen aan de orde komen. Ook komen verschillende andere spel-, leeren oefenvormen aan bod waardoor kinderen zichzelf op uiteenlopende wijze leren redden in het water.


Rendez-vous over Dimitri Thijssing en Tejo van den Berg


"Even niets hoeven doen!" Over de ontspanningsgroep binnen 'De Vogellanden: centrum voor revalidatie'

Vier maanden geleden is binnen 'De Vogellanden: centrum voor revalidatie' te Zwolle de zogenaamde 'ontspanningsgroep' gestart. Na lange tijd van overleggen zijn we begonnen met een groep van zes revalidanten die wordt begeleid door een fysiotherapeut en een bewegingsagoog. In het onderstaande stuk kunt u lezen hoe de voorbereiding is geweest, hoe de groep gestalte heeft gekregen, de ervaringen die de revalidanten ons hebben gemeld en hoe we verder zullen gaan met de ontspanningsgroep.


Notulen Algemene Ledenvergadering

Hieronder vindt u het verslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Werkgroep voor Bewegingsonderwijs, -therapie en -recreatie. Deze is gehouden op 23 maart 2001 op de Calo in Zwolle. Het bestuur en zes leden waren aanwezig. De notulen zijn gemaakt door Pieter Pols.