Header 't Web

Nummer 4


Artikelen

De activiteit, het arrangement maakt niet uit! Echt wel: puzzelen is ons vak


iPlay. Preventie van sport- en spelblessure bij basisschool kinderen

Regelmatig bewegen verkleint de kansop overgewicht, diabetes mellitus en hart- en vaatziekte. Daarbij kan regelmatig bewegen bijdragen aan het psychologisch welzijn en kan het symptomen van
depressie en angst verminderen. Voor kinderen is regelmatig bewegen extra belangrijk voor het ontwikkelen van verschillende vaardigheden zoals het herkennen van grootte, vorm, positie en
diepte. Tevens leren kinderen de voordelen van samenwerken tijdens teamactiviteiten en leren ze om te gaan met winnen en verliezen...


Rendez-vous over Philip Bouw


Zorg. Column


Alles heeft zijn tijd, zelfs Rein Bloem

Ik dood? Welnee! Ik moet eerst nog een paar toespraken houden ....Waarover dan Rein? Over: "Laat het hoofd niet hangen!"...


Voetbal: Kickbal. Een lessenreeks voor brugklasgroepen


Zonder woorden


Dubbel en dwars. Bewegingsproblemen en psychiatrische stoornissen bij kinderen

In dit artikel wordt ingegaan op de samenhang tussen bewegingsproblemen en psychiatrische symptomen bij kinderen. De tekst van het artikel is gebaseerd op diverse wetenschappelijke artikelen over het onderzoek naar deze samenhang. De artikelen zijn gebundeld in het proefschrift Gross motor performance in children with psychiatrie disorders (Emck, 2011).


Zegt de een tegen de ander... Zegt de ander...


Il y a: Fakkeltransport


Loopactiviteiten


Inhoudsopgave 2011-04