Header 't Web

Nummer 5


Artikelen

Rendez-vous over Leanne Haandrikman


Circusproject Ethiopie

Van 6 tot en met 16 april 2007 is een delegatie afgereisd naar Addis Ababa - Ethiopie om daar vorm te geven aan een circusproject in aanvulling op het Project "Moving towards the Millennium" (zie eerdere publicatie in 't Web 02-2006). Dit circusproject vormde een prachtige verbinding tussen de missie
van Respo-International en die van het Manoukefonds. De delegatie bestond uit twee circusdeskundigen namelijk Wytse Walinga en Anne Kuipers (circusschool Hannes & Co), opleidingsdocent aid School of Human Movement & Sports - Calo, Andre Kruiswijk en twee bestuursleden van het Manoukefonds, Jeroen Feijen en Jorien Elbertsen.


Aandacht voor bewegen in 'Basisschool in Beweging'

De map 'Basisschool in beweging' beleeft zijn achtste oplage. De map, omschreven als een 'Ideeenbundel die uw basisschool in beweging houdt', bevat een schat aan voor basisschoolkinderen
uitdagende en gevarieerde bewegingssituaties. Echter, de map biedt meer dan dat. Ze bevat een uitgebreid arsenaal aan artikelen die gaan over de volle reikwijdte van onderwerpen die het bewegen
van jonge kinderen aangaan.


Il y a: Werpen en vangen op de schommelbank


Met Duchenne naar gym, en dan?

Laatst volgde ik een cursusmiddag over Duchenne. Er werden veel vragen beantwoord, maar er kwamen bij mij (zo mogelijk) nog veel meer vragen bij. Want wat kan, mag en moet je met een
leerling met Duchenne in de zaal? Een aantal jaren gelden verscheen er een eerste artikel over Duchenne waarin (naar aanleiding van een casusleerling) werd ingegaan op mogelijke aanpassingen in de les. In dit artikel zal ik mij na een algemene in leiding, meer richten op ethische vraagstukken en een stukje
gedrag. Duchenne is een vreselijke ziekte, en daarom vind ik het heel erg belangrijk dat er bewust over nagedacht wordt!


Bouwen met touwen 3. De lift:hijsers & stijger. Bouwtips bewegingsonderwijs (19)


Leren van en met elkaar: studietweedaagse Jonge Werkers

Nadat vorig jaar de eerste studietweedaagse voor beginnende psychomotorisch therapeuten en bewegingsagogen een groot succes was gebleken, werd deze dit jaar herhaald. Op 30 en 31
maart kwamen zo'n 65 Jonge Werkers bij elkaar op de Calo van Hogeschool Windesheim in Zwolle. De studiedagen werden georganiseerd door een groep enthousiaste jonge therapeuten in samenwerking met 't Web: Netwerk rondom Bewegen. Ook
de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie was betrokken. Het doel van de dagen was beginnende
therapeuten vakinhoudelijke verdieping te geven. Dit gebeurde door middel van workshops en plenaire onderdelen die geleid werden door enthousiaste ervaren therapeuten.


Zegt de een tegen de ander... Zegt de ander...


Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, een wereld van verschil of 6 weken zomervakantie?

Evaluerend kijkend naar het afgelopen studiejaar. Vier derdejaars LO studenten, denkend over hun ervaringen van het
afgelopen jaar in het voortgezet onderwijs. Een overstap met hindernissen, vrije wegen en mooie ervaringen, vanuit verschillende hoeken bekeken. Zij zijn hun wegen gegaan met verschillende hobbels, obstakels en uitdagingen en blikken terug op deze ervaring als stagiair, nieuw in het voortgezet
onderwijs. Net het warme ondiepe badje verlaten en staand op de kant van het grote diepe bad. Angstvallig je kurken vasthoudend met grote ogen en niet weten of je boven zult blijven nadat je in het water gesprongen bent.


Zonder woorden


In de spagaat tussen bewegingsonderwijs en sport

Sport en bewegingsonderwijs bestaan al tijden naast elkaar, maar welke is belangrijker7 Moet de een zieh aan de ander
aanpassen, of is er een goede samenwerking mogelijk7 Met deze vragen zijn wij begonnen met het sehrijven van dit artikel. In februari 2007 hebben we een weekend in Centre Pares doorgebraeht om onze ideeen gestalte te geven. Wat al snel naar voren kwam als thema was de relatie tussen sport en onderwijs.
Beiden willen mensen aanzetten tot bewegen, eehter wat zij willen bereiken en de weg daar naar toe, versehilt. Door hetzelfde doel is het verleidelijk om samen te werken, de vraag is eehter
van waaruit deze samenwerking ingezet moet worden.


Welke aanwijzing werkt? (1) Verschillende soorten aanwijzingen: Een compliment, een tip of een leervraag

Een mooi moment van lesgeven is het geven van de succesvolle aanwijzing. Zo'n aanwijzing die 'echt' aankomt, waardoor de leerling beter gaat bewegen. Voor de lesgever het bewijs van zijn
deskundigheid. Helaas heeft de leerkracht tijdens de les weinig tijd om na te denken over de meest geschikte aanwijzingen. Op
basis van methodische kennis en ervaring geeft de leerkracht allerlei soorten aanwijzingen met de hoop dat er ook een super aanwijzing bij zit. Vaak is het toeval welke aanwijzing werkelijk aanslaat. Vraag aan een leerling welke aanwijzingen hij/zij tijdens de gymles heeft gekregen en hij/zij zal er maar weinig van herinneren. Maar die aanwijzing die gewerkt heeft kan ook levenslang onthouden worden. Een verkeerde aanwijzing kan ook lastig zijn voor een kind, waar door het leerproces juist stagneert. Welke aanwijzing werkt bij wie? Dat is de vraag in dit artikel. Er wordt een poging gewaagd om een ordening te vinden in de wirwar van aanwijzingen die een leerkracht tijdens de gymles geeft. Het uitgangspunt is het perspectief van de leerkracht en niet die van het kind. Dat lijkt vreemd omdat een
aanwijzing alleen werkt als die past bij het specifieke kind. Maar voordat een leerkracht aanwijzingen op maat kan geven, zal hij/zij eerst inzicht moeten hebben in welke methodische aanwijzingen er zijn, om daar een goede keuze uit te maken die aansluit bij een bepaald kind.


Uniek gratis lespakket voor het goede doel

Elk jaar is het een hele klus; welk goed doel gaan we dit jaar steunen en hoe pakken we dat op een leerzame manier aan? Stichting Todos, die voorlichting geeft over het leven van jongeren in sloppenwijken in Brazilie, maakt het u gemakkelijk. Een kant-en-klaar educatief en sportief lespakket ligt voor u klaar, gratis. Daarin zitten posters, strips, spelopdrachten, een prachtige documentaire
over het leven in een sloppenwijk en een sportbus vol sport- en spelmateriaal.


't Web presenteert... Het bestuur


Rendez-vous over Simone van Dijk


Inhoudsopgave 2007-05