Header 't Web

Nummer 1


Artikelen

Overwegingen met betrekking tot rijden en glijden

Zoals de titel al aangeeft zul je hieronder geen kant en klaar bouwsel van uitspraken aantreffen. Eerder tref je een aantal gedachten aan die ter overweging aan de lezer worden aangeboden. Hopelijk geven ze te denken. De lijn die grofweg in het artikel gevolgd wordt is de volgende: allereerst wordt geprobeerd een omschrijving van rijden en glijden te geven waarmee in onze bewegingskuItuur een aantal bewegingsaktiviteiten verzameld kunnen worden. Vervolgens wordt de vraag gesteld of rijden en glijden dezelfde leerproblemen stellen. Is er bijvoorbeeld bij rolschaatsen en ijs-schaatsen sprake van dezelfde motorische betekenissen? In het laatste hoofdstukje wordt tenslotte de relatie tussen balanceren en glijden/rijden ter diskussie gesteld.
De vraag of ons onderwijspakket weer zo nodig uitgebreid moet worden is buiten beschouwing gelaten. Deze vraag moet, met betrekking tot de bewegingsaktiviteiten waar het hieronder over zal gaan, wel een keer beantwoord worden. Onderstaand stuk was zonder hulp van anderen niet tot stand gekomen. Berry, Chris en Marco bedankt voor het funktioneren als klankbord.


Klachten en bewegingsaktiviteiten

Verslag studietweedaagse
Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische therapie werd er op 3 en 4 oktober vorig jaar te Deventer (Psychiatrisch Ziekenhuis, afdeling bewegingstherapie) een studietweedaagse georganiseerd over onderwerpen die onder te brengen zijn onder de noemer 'klachten en bewegingsaktiviteiten' . De leiding was in handen van Gert Rebergen en Piet van der Klis.


Stoeien met ritme en bewegen

'Ritme en Bewegen', door hoevelen van de afgestudeerden aan de Calo wordt dat gegeven. Beperkte muziek kennis voor wat betreft het zelf kunnen bespelen van een muziekinstrument geven bij de meerderheid een terughoudendheid om het in praktijk te brengen. De handvatten op hei muzikale gebied zijn ontoereikend om er steeds mee te blijven stoeien. Het blijft meestal bij 'Eens een keertje doen voor de lol' of 'Ik durf het niet te geven, ik zie mij al 'lopen met mijn tam-tam'.
Door middel van aktuele bandjes-muziek, gericht op de leerlingen wordt er al een grote barrière weggenomen. De belevingswereld van veel leerlingen met betrekking tot de muziek wordt geprikkeld, waardoor stoeien met het vak 'Ritme en Bewegen' uitnodigend werkt.
Met behulp van live-gespeelde en vooral aktuele bandjes-muziek zijn hier enkele ontwerpen ontwikkeld vanuit het tempo van de loop.


Juweeltje

Over Pijnkrijgerij


Van wennen naar zwemmen

Op welke wijze leren kinderen op 'n ZMLK-school zwemmen? De globale lijn voor zwemonderwijs is, historisch gezien, nog steeds watergewenning, voorbereidend zwemmen en het eigenlijke zwemonderwijs. Alles in dienst van het uiteindelijk beheersen van een aantal zwemslagen wat dan moet resulteren in een vaardigheidsdiploma. In onderstaand artikel pleit de schrijver voor een andere kijk op de periode van de watergewenning.
De watergewennings periode is niet slechts een periode om de vrees voor het water weg te nemen. Er gebeurt meer dan menigeen denkt.


Inhoudsoverzicht 1986