Header 't Web

Nummer 4


Artikelen

Buiten in beweging. Een frisse blik op het buitenspelen van kleuters

Kleuters spelen graag buiten op het schoolplein. Ze rennen, klimmen, springen, graven in de zandbak en bekijken takjes en mieren. AI deze activiteiten zijn van belang voor hun verdere ontwikkeling. In deze workshop wissel en we ervaringen uit over spelactiviteiten van kleuters. We kijken naar het verband tussen
de methode 'bewegingsonderwijs in het speellokaal' en het buitenspelen; in hoeverre kunnen activiteiten vanuit het
speellokaal worden overgezet naar het school plein en zijn er misschien nieuwe pleinactiviteiten te bedenken? Zo passeren
er vele leuke activiteiten de revue. Elke deelnemer kan de volgende dag met frisse blik de kleuters op het schoolplein
observeren: wat doen ze allemaal en wat zijn de mogelijkheden van het plein? En hoe kun je bijdragen om het spel verder te verdiepen7


Il y a: Vierkant touwtrekken


"Juf, zag je m'n gezwaai?" Bewegingsonderwijs bij kleuters en andere vakgebieden

In de werkwinkel 'Bewegingsonderwijs in relatie tot andere vakgebieden' is de workshopleider samen met de deelnemers
op zoek gegaan naar de raakvlakken van bewegingsonderwijs (BWO) en andere schoolvakken. Welke raakvlakken zien we concreet terug in diverse bewegingsactiviteiten en wat kunnen we
daar vervolgens mee als we staan les te geven? De vraag of, en in hoeverre, we dat willen zal zeker ter sprake komen. Het gevaar dringt zich immers op dat we de waarde van het yak verkwanselen ten
gunste van andere ontwikkelingsaspecten.


Zegt de een tegen de ander... Zegt de ander...


"Kijk eens wat ik kan!" Circus in het onderwijs & circus als project

In dit artikel wordt de workshop "Circus voor kleuters" op de landelijke studiedag "Bewegingsonderwijs in het speellokaal"
besproken. De aankondiging was als voigt: 

Circusactiviteiten die tot de verbeelding spreken van jonge kinderen. Uitdagende en kleurrijke materialen.

  • Circus als spannende activiteit binnen lessen bewegingsonderwijs
  • Circusproject i.p.v. een schoolreisje: Hoe zet ik een project circus op voor kleuters?

De didactische aanpak wordt besproken aan de hand van opdrachtkaarten uit: "Een mooi circusspel"(2006). De activiteiten zijn zo gekozen dat aile kinderen kunnen deelnemen en iets
kunnen leren. "Laten zien wat je kunt!" In een gymzaal, in de circuspiste en met circusmuziek.


Introductie op de methode

Deze workshop was bedoeld voor leerkrachten die nog niet zo veel ervaring hebben met het werken met deze methode. De deelnemers kregen bij deze workshop een voorbeeldles gepresenteerd. De ervaringen van deze les worden afgezet tegen de eigen onderwijspraktijk.


Nieuw spelmateriaal

In een praktische workshop krijgen de deelnemers de kans om allerlei nieuwe en vernieuwende materialen uit te proberen. Deze materialen worden gekoppeld aan de tien bewegingsclusters.
Tevens wordt ingegaan op hoe de bewegingsactiviteiten uit de methode, qua materiaal, aangepast kan worden aan de steeds andere praktijkruimte.


Zonder woorden


Zelf ontwerpen (1.1)

Tijdens deze workshop gaan we in op het ontwerpen van uitdagende bewegingsactiviteiten voor kleuters. We gaan op zoek naar nieuwe activiteiten die passen in de bestaande leerlijnen. De
ontwerpen proberen we daarna uit in een echte les met kleuters. Na afloop wisselen we ervaringen uit.


Zelf ontwerpen (1.2)

Hieronder volgen de zelf ontworpen activiteiten tijdens de workshop
'zelf ontwerpen'. Ze zijn steeds op dezelfde manier opgebouwd.
Onderin staan elke keer een aantal overpeinzingen/vragen die de
docent mee moet nemen in zijn keuze voor deze activiteit.


Vrije werkles binnen bewegingsonderwijs

Tijdens deze workshop gaan we in op het vrij werken met kinderen. Hoe stimuleer je kleuters in een vrije werkles, hoe observeer je en hoe begeleid je kinderen. Dit proberen we uit in een echte les met kleuters. Na afloop wissel en we ervaringen uit.


Bouwen met touwen 2 - Een gedifferentieerde klimsituatie


De mogelijke betekenis van het bewegingsonderwijs voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters

Om de betekenis van het bewegingsonderwijs voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters op een vruchtbare manier te kunnen aangeven, kwamen de volgende drie insteekmogelijkheden aan de orde:

  • Het stimuleren en ondersteunen van een positieve sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters;
  • Het voorkomen van situaties waarin kleuters gehinderd of bedreigd kunnen worden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • Het signaleren, aanpakken, doen verminderen of oplossen van sociaalemotionele problemen in de ontwikkeling van kleuters.

't Web presenteert... De redactie!


Rendez-vous over Roelof Louwsma


Inhoudsopgave 2007-04