Header 't Web

Nummer 4


Artikelen

Bewegen en het passeren van de pijngrens

Het verschijnsel chronische pijn staat de laatste jaren in de belangstelling.
In de eerste plaats bij de mensen die lijden aan chronische pijn, een groeiende groep.
Daarnaast bij hun behandelaars, zoals artsen, psychologen, paramedici, bewegingsagogen en psychomotorische
therapeuten.


Rendez-vous over Marijke Kaper en Han Hanekamp


Pijn: een veelzijdig probleem

Iedereen heeft af en toe pijnklachten. De functie van pijn is belangrijk. Het niet ervaren van pijnprikkels kan zelfs levensbedreigend worden. Een periode van acute pijn of nociceptie zal in de meerderheid van de gevallen spontaan verdwijnen. Als dit niet zo is, kan herstel optreden na een (para)medische behandeling.


Zonder woorden


Interview Hetty Molenaar

Naar aanleiding van dit themanummer over Pijn hebben wij als redactie gemeend naast de verschillende theoretische stromingen en andere vakgerichte artikelen ook een persoonlijk verhaal toe te voegen aan dit nummer. Dit heeft geresulteerd in een interview met Hetty Molenaar, een chronisch pijnpatiënte. Tijdens het gesprek gaf zij aan dat ze het belangrijk vindt dat met name behandelaars leren begrijpen wat er leeft en wat er gebeurt met hen die dagelijks met pijn om moeten gaan. Zij hoopt dat het verslag van het interview daartoe een bijdrage kan leveren.


Il y a, maar dan anders


Pijn als factor om jezelf (lichaam/beleving/prestatie) te beïnvloeden

Uit de literatuur blijkt dat het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid als gevolg van lage rugklachten een groot medisch en maatschappelijk probleem is (8). Inzake onderzoek en behandeling van patiënten met rugklachten bestaat er in Groningen een nauw samenwerkingsverband tussen de afdeling Revalidatie van het Academisch Ziekenhuis Groningen (AlG) en Revalidatiecentrum Beatrixoord te Haren (19).


Groen licht

Als er dingen in de zaal staan die ze eng vindt, heeft Karin vaak wel ergens last van. Ik ken dat inmiddels van haar. Karin is zwakbegaafd en uit zich niet zo makkelijk. Het is voor haar een manier om aan te geven dat ze iets niet ziet zitten. Althans, zo ben ik dat gaan plaatsen.


'Pijn' in de verstandelijk gehandicaptenzorg, een casus

Deze casus zal gaan over een bewoner van Stichting Ursala, een instelling voor mensen met een verstandelijke handicap. Met deze bewoner, een 28-jarige man die ik in deze casus verder Erik zal noemen, heb ik ruim 1 jaar een relatie op het gebied van bewegen. Dit naar aanleiding van een programma dat opgezet werd met ondersteuning van het consulententeam met als duidelijk doel het afnemen van automutilatief gedrag (zichzelf pijnigen), wat zowel Erik als zijn omgeving beïnvloedt en wat meer zij ook problemen opleverde. Ik zal stilstaan bij een stuk voorgeschiedenis, omdat daarin aanwijzingen kunnen zitten voor de verklaring van het gedrag, een algemene beeldvorming, een stuk theorie omtrent automutilatie en tot slot een koppeling van de theorie naar de praktijk en hoe ik daarmee omgegaan ben in de PMT-situatie.