Header 't Web

Nummer 2


Artikelen

PMT bij agressieregulatie problematiek bij LVB jongeren met agressieproblematiek

Al enige tijd geleden is er op de PMT infosite een forum gestart genaamd "agressieregulatie bij LVG kinderen en jongeren." Naar aanleiding van de vele enthousiaste reacties van mensen die
geïnteresseerd waren in dit onderwerp, is het idee ontstaan om een studiedag te organiseren m.b.t. dit onderwerp. Er bleek veel behoefte aan kennisuitwisseling over mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) met agressieproblematiek.
Wij; Robbert Otte, Pim Hoek, Els Murris en Renske van het Kaar, zijn bij elkaar gekomen en aan de slag gegaan met de organisatie. En jawel .....het resultaat was daar: op 7 juni 2010 vond op de hogeschool Windesheim te Zwolle de studiedag "PMT bij agressieregulatie problematiek bij LVG jongeren" plaats.


Il y a: Softbal: wegslaan van


Loopactiviteiten


Notulen ALV 't Web


Voetbal: Mikken. Een lessenreeks voor brugklasgroepen


Olympische Spelen. Column


Zegt de een tegen de ander... Zegt de ander...


Zonder woorden


Doorstappers

Dit is het laatste jaar dat de Calo het mogelijk maakt om 'door te stappen'. Dat wil zeggen dat een afgestudeerde LO'er, PMT'er of S&B'er in een verkort traject een 2e bevoegdheid op de Calo kan halen. Het traject drukte te zwaar op de begroting en een gelijkwaardige 2e studie binnen dezelfde opleiding moet je van het ministerie zelf gaan bekostigen. Voor een aantal studenten, die combinaties zoekt binnen de Calo of het moeilijk vindt om te kiezen voor één van de drie opleidingen, is dit erg jammer dat deze regeling vervalt. In deze bijdrage, waarin zij elkaar interviewen, maken we kennis met vier 'geluksvogels', namelijk de allerlaatste doorstappers: Sjoukje Tolsma, Kevin van de Wassenberg, Martijn Grolleman en Rob van Egmond. Zie en lees het wellicht ook als een open sollicitatie!


Samen vorm geven aan et netwerk rondom bewegen

't Web pretendeert een netwerk rondom bewegen te zijn, maar dat netwerken komt in mijn ogen maar moeizaam van de grond. De relationele visie op bewegen en sport wordt vanuit de Calo
weliswaar sterk aangedragen en uitgesproken, maar dit kristalliseert zich in het werkveld minder krachtig uit dan wij als
opleiders wellicht zouden denken en willen. Allicht, er zijn en worden mooie en goede projecten binnen therapie, sport en bewegingsonderwijs uitgedacht en ontwikkeld, maar in mijn ogen verbinden ze nog te weinig. Willen wij op de Calo onze drie opleidingen op elkaar af blijven stemmen en bij elkaar houden,
omdat wij rondom dat fascinerende bewegen willen blijven cirkelen, dan zullen we ons toch meer moeten richten op hoe en wat dat 'bewegen' ons samen leven eigenlijk (ver)bindt.


Rendez-vous over Tim Ham


Inhoudsopgave 2011-02