Header 't Web

Nummer 2


Artikelen

De klassikale les: een herwaardering

Rondneuzend in de gymlokalen van de basisscholen zien we tegenwoordig een grote verscheidenheid aan werkvormen: klassikaal, groepjes en vrij.
In deze tekst willen we onderzoeken wat de waarde van de klassikale les kan zijn voor verschillende deelnemers in het bewegingsonderwijs en welke bewegingsactiviteiten geschikt zijn voor deze werkvorm.


LO2 onder de loep - deel 1: de onderzoeksopdracht (VWO)

Zo'n 50 scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland bieden in de vrije ruimte het vak L02 aan. De eindtermen verwijzen niet alleen naar allerlei praktijkonderdelen, maar ook naar theoretische kennis over sport en bewegen. Binnen de vakontwikkelgroep voor LO als examenvak is veelvuldig gesproken over het nut van deze theoretische eindtermen. Met name het VWO-programma moest sterk vertheoretiseerd worden om goedkeuring van de minister te ontvangen.


Het transfersysteem in de voetbalwereld

In het kader van LO als examenvak hebben leerlingen uit 5VWO van het Agnieten College (locatie CC) te Zwolle een onderzoeksopdracht gemaakt die als praktische opdracht meetelt voor het eindcijfer LO2. Het onderzoek moet gaan over een thema binnen de wereld van sport en bewegen dat vanuit verschillende invalshoeken besproken wordt.


Zonder woorden


Een bijzondere sportdag (deel 1)

Bewegen is belangrijk! Ook voor kinderen met een autistische contactstoornis. Deze groep beweegt vaak te weinig omdat zij veel individuele begeleiding nodig hebben. Vaak is deze begeleiding niet aanwezig op de regionale sportverenigingen en sportclubs. Het werd hoog tijd om hier een bijdrage aan te leveren. Om kinderen met een autistische contactstoornis toch in aanraking te laten komen met sporten, heeft de Nederlandse Vereniging voor Autisme, regio Groningen/Drenthe ons gevraagd een regiodag voor deze doelgroep te organiseren. Deze dag heeft in het voorjaar van 2001 plaatsgevonden. Het tweede deel staat verderop in dit nummer.


Rendez-vous over Rieta de Haan en Bert Hartkamp


Mededelingen: www.hetweb.nl

In februari 2001 is onze website www.hetweb.nl met een nieuwe vormgeving online gegaan. We zijn een jaar lang aan het sleutelen van de site bezig geweest om hem veder te verbeteren. Wij denken dat we de leden (en de niet-leden) heel wat te bieden hebben met alle informatie die te vinden is op de site.


Een bijzondere sportdag (deel 2)

Vervolg van deel 1 in hetzelfde tijdschrift.


Il y a: Voetbaltik (groep 6 t/m 8)