Header 't Web

Nummer 5


Artikelen

Klassikaal slagbal op de basisschool

Op verzoek van de school hebben we een aantal klassikale lessen uitgewerkt.
Er is geprobeerd een doorgaande lijn te beschrijven. Het fijne van een klassikale les is dat de kinderen het meestal erg leuk vinden en dat het voor de groepsleerkracht eenvoudig te organiseren is.


Psychomotorische therapie in de psychogeriatrie

Ik loop over de patio in verpleeghuis 'de Noordse Balk' (te Wormerveer) en kom mw. van Hierden tegen. Ze vraagt me of ik haar thuis kan brengen, ze woont in Zaandam. Ik zeg dat ik wel een stukje met haar meeloop en gearmd gaan we op weg. Onderweg praten we wat over de Zaanstreek en een paar minuten later lopen we de afdeling op waar mw. al een paar jaar woont. Ik zeg dat we er zijn en biedt mw. een stoel aan. Ze bedankt me vriendelijk en begint gemoedelijk met een medebewoonster te praten.


Zonder woorden


Gedifferentieerd Rawehide

Rawhide is een tikspel waarin twee tikkers met elkaar moeten samenwerken. Om kinderen van uiteenlopend niveau van bewegen met elkaar het spel te kunnen laten spelen, is differentiatie nodig. Hoe dat zou kunnen worden gedaan, wordt in dit artikel beschreven.


Bewegen en muziek in de basisvorming (3)

In nummer 2 en 3 van 't Web 2000 stonden de eerste 2 delen van deze artikelenreeks over bewegen en muziek in de basisvorming. Het betrof de aanleiding tot schrijven en een lessenserie voor klas 1.
In dit artikel het vervolg voor klas 2 en 3.


Rendez-vous over Dirk-Jan Beumer en Jeanette Massier


Notulen Algemene Ledenvergadering

In het onderstaande vindt u het verslag van jaarlijkse Algemene ledenvergadering van de Werkgroep voor Bewegingsonderwijs, -therapie en -recreatie. Dit maal vond de ALV plaats op 11 mei 2000 in Utrecht. Met dank aan onze inmiddels trouwe notuliste Annemarie Hop.