Header 't Web

Nummer 1


Artikelen

Jagerbalspelen

In dit artikel willen we aangeven waarom de jagerbalspelen een belangrijkere plaats in het onderwijs verdienen.
Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs worden jagerbaispelletjes gespeeld. Meestal als doel om de les plezierig te beginnen of af te sluiten. De meeste kinderen spelen dit spel met veel enthousiasme, wat wel eens tot gevolg heeft dat de bal keihard tegen een loper wordt aangegooid. Voor minder goede spelers is dit spel daarom niet zo leuk. Zij zoeken de hoeken van de gymzaal op om zo min mogelijk aan het spel deel te nemen.


De blik op buiten

Over extramuraliseringsprocessen en adjunctieve disciplines in de psychiatrie. Gert R. Rebergen
Het is alweer een half jaar geleden dat G.R. Rebergen, door het uitgeven van het boek 'De blik op buiten', de aandacht vestigde op de extramuraliseringsvraag in de psychiatrie. Inmiddels is dit boek al veelvuldig onderwerp van gesprek geweest. Een recensie schrijven valt in die zin niet mee omdat het een herhaling kan worden van dat wat al gezegd en/of geschreven is. Toch zal ik hier een poging wagen. Punt één omdat het mij gevraagd is en punt twee omdat ik toch al niet de neiging had om mijn enthousiasme over het aktiviteitsdenken (AD) onder stoelen of banken te steken.


The sky is the limit

Stuntvliegeren binnen het bewegingsonderwijs
Je kunt in Nederland, en zeker in de zomer, geen dag buiten komen of er hangt wel een vlieger in de lucht. Op het strand kan het vliegeren uitgroeien tot een zeer grote rage. Zeker als er een aantal mensen aan het stuntvliegeren zijn komt naar voren, dat een grote dosis conditie, kracht, behendigheid en coördinatie nodig zijn om deze stuntvliegers hun stunts en capriolen uit te laten voeren.
Wie dat schouwspel eenmaal gezien heeft of zelfs een stuntvlieger in handen heeft gehad, is helemaal verkocht. Het wordt een sensatie die niemand onberoerd laat!


Zonder woorden


Studie-drie-daagse 1991

Op 14-15-16 januari jongstleden vond de jaarlijkse traditionele studie-drie-daagse voor 4e-jaars CALO-studenten plaats in vakantiecentrum IJsselstein te Hattem. Deze dagen zijn bedoeld om de studenten hun theoretische kennis en inzicht, opgedaan in de jaren, te gebruiken/samen te laten komen in discussies n.a.v. referetaten over verschillende onderwerpen uit ons vakgebied en/of de sportwereld. 

Het programma was zodanig opgesteld, dat er 's morgens enkele referaten werden gehouden door meer of minder bekende personen uit ons vakgebied en/of de sportwereld. 's Middags vond dan een forum diskussie plaats die middels door de studenten opgestelde vragen een kritische beschouwing moesten opleveren van het door de sprekers vertelde verhaal. 's Avonds was er dan de brood(?)-nodige ontspanning om de geest ietwat te verlichten. Elke dag stond in het teken van een thema. Als afsluiting hield Bram Donkers de (belangrijke) nabeschouwing over de sprekers, de thema's en de diskussies... Door de beknopte weergave zijn bepaalde referaten en/of citaten zeer verkort en/of aangepast. Hopende hierdoor aan de kern van de referaten geen afbreuk te doen, volgt hier het verslag.


Koprol


Juweeltje


Il y a: Superhiepen


Koprol