Header 't Web

Nummer 5


Artikelen

Studiedag: spelaktiviteiten t.b.v. verstandelijk gehandicapten 8-10-1994

Arie de Kreij heet iedereen van harte welkom en introduceert nog even de voorbereidingsgroep te weten Chris, Dirk-Jan, Ronaid en Sietske.
We hebben nu een H.e.C. opleiding die mensen de kans geeft om voor de doelgroep te kiezen, waar wij alleen maar aan mochten denken. Stage lopen bij deze doelgroep was in 1978 nog niet mogelijk. Het lijkt ons zo langzamerhand dan ook wel nodig om ervoor te zorgen dat de problematiek rondom spelsituaties nu ook een volwaardige plaats krijgt voor deze doelgroep. Vandaar de behoefte aan deze studiedag van onze kant.


Op zoek naar een ontwerpkader voor spelaktiviteiten t.b.v. verstandelijk gehandicapten

Onze startvraag was: of deze aktiviteiten methodisch/didaktisch te ordenen zijn, zodat het eenvoudiger wordt om nieuwe of betere spelaktiviteiten te ontwerpen.
Op deze vraag hadden we als voorbereidingsgroep al een bepaald antwoord in gedachten. Wij zijn allen namelijk opgeleid aan de Calo in 1978 en daar hebben geleerd om vanuit "betekenisgebieden" onze aktiviteiten te ordenen.
Deze ordening van betekenisgebieden waren op de Calo vooral ontwikkeld voor het onderwijs en niet speciaal voor het werken met gehandicapte mensen.
Toch bleek na 16 jaar werken met gehandicapten dat de theorie van de betekenisgebieden de begeleider belangrijke handvatten gaf voor de keuze van aktiviteiten.
Aan de andere kant was er ook kritiek op deze theorie. Er waren bijvoorbeeld belangrijke aktiviteiten die niet in het schema van de betekenisgebieden pasten.


Voetballen en bewegingsonderwijs

Op 24 november j.l. vond er op het KNVB Sport- en Conferentiecentrum te Zeist een studiedag plaats met als thema "voetballen en bewegingsonderwijs", op initiatief van de KNVB en de ALO's. Bert van Lingen, bondscoach, verzorgde het voorwoord in de reader, die elke deelnemer kreeg.
"Door een verschuiving van uitgangspunten in het bewegingsonderwijs - van ideaal-typische bewegingen naar zinvolle zingeving van bewegingsactiviteiten is ook binnen de (jeugd)sport verandering opgetreden t.a.v. haar doelstellingen. Het jeugdvoetbal-Ieerproces kreeg bij de KNVB de aandacht, waarbij zeskamp-achtige voetbalspelen worden afgewezen met als reden dat het de primaire taak van de leerkracht is om kinderen te introduceren in een spelsport: het kennen van de structuur en bedoelingen van het spel zonder interferenties.
Naast de overeenkomsten tussen ALO's en KNVB, zoals het leren bewegen/voetballen, wordt tevens gewezen op de eigen verantwoordelijkheden van beide; onderwijs biedt een verscheidenheid aan situaties, de sport als pure specialist."


"Voetballen op school en in de vereniging: overeenkomsten en verschillen"

Voordracht tijdens de studiedag: "Voetballen en bewegingsonderwijs (in de basisschool)"


Zonder woorden


Voetbal is meer dan een partij

Deze tekst is bedoeld als ondersteuning voor een workshop die gegeven wordt tijdens de KNVB-studiedag over de plaats van het voetballen binnen het bewegingsonderwijs op de basisschool.
Onderstaande heeft betrekking op de workshop die de CALO aanbiedt. In deze workshop gaat het om voetbalvormen die binnen de lessen bewegingsonderwijs door alle kinderen gespeeld kunnen worden (voetballen is meer dan een partijtje). Daarnaast wordt er door de CALO een tweede workshop aangeboden die zich richt op kinderen die meer bekend zijn met het voetbal en die bijvoorbeeld meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi. (Op weg naar 4 tegen 4).


Studiedag bewegen en muziek en dans te Zwolle

Workshop 2: Dansexpressie
Deze workshop werd verzorgd door Peggy Seelig. Zij is werkzaam als docente moderne dans/dansexpressie, o.a. bij het Cultureel Studentencentrum Groningen. Deze workshop is gegeven in het kader ter kennismaking met een andere vorm van de dans, namelijk de dansexpressie. Eerst volgt een korte uiteenzetting over wat men onder dansexpressie verstaat, daarna wat men ermee wil bereiken. Daarop volgt wat er tijdens de workshop allemaal gedaan is en tot slot een korte evaluatie.


Il y a: Spelen met materiaal verzamelen


Vak apart