Header 't Web

Nummer 1


Artikelen

Steunpilaar vertrekt bij 't Web

Op een koude zaterdagochtend ben ik namens de redactie naar Zwolle-Zuid gefietst, alwaar ik een boeiend gesprek heb gehad met Niek Hofman. Naar aanlediing van vragen uit de redactie zelf heb ik getracht zoveel mogelijk, al dan niet alles, los te krijgen bij Niek, die na 10 jaar actief betrokken te zijn bij 't Web, ons gedag zegt. Een afscheid die de redactie niet geheel ongemerkt voorbij wilde laten gaan.


Gymmen met veel structuur in de praktijk

Marry Ronde beschrijft in haar artikel in Webnummer 6 van 2008 een gymmethode die voor leerlingen met een autistische beperking beter mogelijk maakt om deel te nemen aan de gymles. Tijdens het geven van gymlessen aan de leerlingen van het SO ZML van onderwijscentrum De Twijn viel er bij mij een aantal leerlingen op. Deze leerlingen hadden een grotere behoefte aan structuur en voor deze leerlingen was het uiterst moeilijk om samen met andere leerlingen tot bewegen te komen...


Sterkamp: ieder moment is een feestje!

Voordat je het weet is het weer vakantie. Voor een heleboel kinderen een periode om naar uit te kijken. Lekker weg en natuurlijk ook veel tijd om met vriendjes en vriendinnetjes te spelen. Niet voor elk kind is dat zo vanzelfsprekend. Een heleboel kinderen zijn onzeker en vinden het moeilijk om vriendschappen te sluiten. Zij trekken zich terug uit groepen of laten juist provocerend gedrag zien. Voor deze kinderen is er een mooie, leerzame oplossing: Sterkamp.


Rendez-vous over Gerrit de Ronde


Il y a: Molka


Wat als... Rubriek: Honderste geboortedag CCF Gordijn

Dit jaar gedenken we dat C.C.F. Gordijn (1909-1998) exact 100 jaar geleden werd geboren. In dat kader zullen allerlei activiteiten worden georganiseerd waarvan 't Web aankondiging en verslag zal doen. Eén van de activiteiten is deze rubriek die dit jaar steeds zal terugkomen. We openen de rij met de bijdrage van Peter Heij, die onder meer archivaris van de Calo en van de Stichting CCF is.


Zonder woorden


Zegt de een tegen de ander... Zegt de ander...


Inhoudsopgave 2009-01