Header 't Web

Nummer 6


Artikelen

Realistisch bijscholen op de Antillen

Zes Hollandse gymnastiekers(sters) gingen naar de Antillen om daar een bijscholingscursus te verzorgen over het Hollandse methodeboek 'Bewegingsonderwijs in het speellokaal' .
Hoe realistisch is het om, vanuit het rijke West-Europese continent, op de Antillen te vertellen wat goed bewegingsonderwijs is?


Ketsbal

Als tweedejaars studenten van de lerarenopleiding van de Calo kregen wij voor het vak spel de opdracht ontwerplessen te maken binnen passeren en onderscheppen. Voor het maken van deze ontwerplessen mochten we uit een aantal activiteiten kiezen en van daaruit via de betekenisgebieden allerlei spelen ontwerpen.


Zonder woorden


Hoe kun je binnen de ESM/SH-problematiek het beste omgaan met verschillen in de les bewegingsonderwijs, zodat iedereen optimaal kan deelnemen?

Binnen deze workshop willen we meer duidelijkheid krijgen over waar de specifieke problemen liggen voor ons type kinderen binnen het bewegingsonderwijs. Als dit lukt kunnen we van daaruit kijken of we op praktijkniveau vervolgen kunnen kiezen, zodat ieder kind kan deelnemen.
Tot slot willen we kijken of we onze les bewegingsonderwijs zo kunnen inrichten dat de verschillende typen kinderen binnen ons onderwijs gelijktijdig kunnen deelnemen.


Rendez-vous over Pauline Fellinger en Jeroen van der Meer


Fierljeppen

In het kader van LO als examenvak hebben leerlingen uit 5VWO van het Agnieten College (locatie CCC) te Zwolle een onderzoeksopdracht gemaakt die als praktische opdracht meetelt voor het eindcijfer l02. Het onderzoek moet gaan over een thema binnen de wereld van sport en bewegen.
Het thema moet vanuit verschillende invalshoeken besproken worden. In totaal stond er 40 SlU voor deze opdracht. Na de zoveelste verlichtingsronde van Adelmund is dit op het Carolus Clusius terug gebracht tot 20 SlU. De gestelde eisen ten aanzien van de omvang en de inhoud van de opdracht zijn daarmee minder hoog ingezet.
In dit artikel vindt u een aardig voorbeeld van Hilde over fierljeppen.