Header 't Web

Nummer 5


Artikelen

Buitensportactiviteiten voor jongeren met gedragproblemen

In de jeugdhulpverlening wordt buitensport regelmatig als middel ingezet om te werken aan gedragsproblemen of sociaal-emotionele problematiek van jongeren. Er zijn positieve onderzoeksresultaten gepubliceerd over dit middel in
hulpverleningsprocessen, zoals bijvoorbeeld via het Amerikaanse programma Adventure Education (Ewert, 1987; Hattie, 1997;Russel,2000), wat ook in Nederland wordt toegepast. Hierin komt naar voren dat therapeutische doelen op het gebied van zelfbeeld, sociale attitude en gedrag verbeteren terwijl emotionele problemen verminderen...


Il y a: Materialenloop


Yoga voor kinderen; een benadering van kidsyoga. Gezonde kinderen in een turbulente wereld

Yoga is in opkomst, en het heeft de zweverige associatie achter zich gelaten. En met yoga komt kinderyoga meer en meer in de belangstelling. Dit is een goede zaak,want, yoga voor kinderen
heeft veel te bieden. Wel is het belangrijk kwaliteit te bewaken en te onderzoeken wat een goede yoga les voor kinderen inhoudt.


Rendez-vous over Detlef Le Grand


Zegt de een tegen de ander... Zegt de ander...


Zonder woorden


Station Softbal: Gooien en vangen. Een lessenreeks voor brugklasgroepen


Schuimplastic blokken 2 (vervolg op tip uit 't Web 01-2007). Bouwtip Bewegingsonderwijs (15)


Het 'Rots en Water-programma'. Een psycho-fysieke training voor jongens én meisjes

Het Rots&Waterprogramma toont in al zijn facetten, in doelstelling en werkwijze, het enorme belang van spel, sport en
bewegen, en goed bewegingsonderwijs. Meer dan ooit hebben jonge mensen hulp nodig bij de ontwikkeling van sociale
competenties die het mogelijk maken met anderen samen te spelen, samen te werken, samen te leven. Meer dan ooit heeft het bewegingsonderwijs echte pedagogen nodig die verder kunnen kijken dan competitie en het aanleren van motorische vaardigheden. Zijn er nog gymnastiekdocenten in Nederland met het oog en het hart van de pedagoog?


Hommage aan Carl Gordijn

Op zoek naar pakkende citaten voor dit artikel snuffelde ik in teksten van Gordijn. Ik herlas ook een tiental op schrift gestelde voordrachten, die hij hield nadat hij afscheid had genomen
van de universiteit. Opnieuw werd ik getroffen door de prachtige vertellingen; boordevol ideeën, rake voorbeelden en met ondeugende humor. In deze bijdrage heb ik citaten uit deze
voordrachten opgenomen' en ze naar vier onderwerpen geordend: wetenschapskritiek, relationele denkwijze, onderwijs als opvoeding en liefde. In korte commentaren tussendoor verwoord ik hoe ik de citaten begrijp. De tekst sluit af met een opsomming van de kerngedachten die Gordijn in de citaten naar voren brengt.


Inhoudsopgave 2009-05