Header 't Web

Nummer 6


Artikelen

O.L.C. eert Reinald Teune

Na 40 jaar lesgeven stopt oud-voorzitter van 't WEB Reinaid Teune aan zijn school, het Johannes Fontanus College in Barneveld. Een groep collega's waarmee Reinaid al 20 jaar vijf of zes keer per jaar bij elkaar komt om tot laat in de avond over bewegingsonderwijs te praten verraste hem tijdens een les. Op een mooie zonnige dag kwamen 5 collega's uit de O.L.C (de 'oude lullen club' - een groep oud bestuurs- en redactieleden van 't WEB) met een brugklas mee het veld oplopen, om met een les van Reinaid mee te doen. Na een half uur hielden ze het niet meer vol en namen Reinaid mee voor een dag met rustig bewegingsvermaak en ondertussen namen ze onderstaand interview af. De les werd natuurlijk overgenomen door iemand
van de sectie, want die waren op de hoogte. Sterker nog, van de sectie kwam het idee, omdat dit een afscheid zou zijn dat past bij Reinaid. De vijf leden van het O.L.C. hebben ieder een eigen thema aan de orde gesteld en uitgewerkt.


Station Softbal: Vierkantenloop. Een lessenreeks voor brugklasgroepen


Schuimplastic blokken 3. Bouwtips bewegingsonderwijs (16)


Het evenwichtsvermogen van vier- tot zesjarige Vlaamse kleuters


Biodanza: "Persoonlijke groei door dans en contact". "De start en ontwikkeling van een biodanzagroep in Enschede onder leiding van Piet Ziel"

Biodanza. Heb je daar wel eens van gehoord? Hoe komt het dat honderden mensen, jong en oud, wekelijks in kleine groepen en grote groepèn naar hartenlust met elkaar dansen? Dat er meer dan 150 geregistreerde Biodanzadocenten in Nederland zijn die in een goed georganiseerde beroepsvereniging waken over de kwaliteit van hun lessen? Dat er wereldwijd congressen zijn waar duizenden mensen aan meedoen? Dat er in Brazilië, Italië, Zwitserland, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Engeland en de laatste jaren ook in Nederland steeds meer mensen aan meedoen?


Il y a: Hazen-Vossen


Rendez-vous over Marion Küh


De vierde Gordijnlezing. Gehouden op 15 oktober 2009 in het gebouw van de Hogeschool Windesheim

Na een zeer boeiende dag heeft een aantal mensen zich bereid gevonden hun ervaringen van deze dag te delen door middel van dit artikel. Dit artikel bevat daarom 3 delen. Allereerst leest u
een korte weergave van de dag, in beeld gebracht door Aak van de Akker. Vervolgens wordt van zowel de lezing van Prof. Dr. Probst als van Prof. Dr. Vanreusel een verslag weergegeven. Wij hopen hiermee een ieder, zeker degenen die deze middag niet aanwezig konden zijn, een helder beeld te verschaffen van deze boeiende dag op de CALO... en te inspireren het boekje Gordijnlezing 3' aan te schaffen.


Opslaan als

Nadenkend over een bijdrage in deze rubriek ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Gordijn leek het me gepast een tweetal aspecten van hem naar voren te brengen die in zijn boeken en publicaties nadrukkelijk aanwezig zijn, maar in reflecties weinig expliciete aandacht krijgen: Gordijn als religieus
geïnspireerd mens en Gordijn als maatschappij-criticus. Overigens kom ik niet verder dan enkele aanduidende opmerkingen. Wie dichter bij menselijke aspecten van Gordijn wil komen, moet de Web-special ter gelegenheid van Gordijn's overlijden lezen ('t Web 1009-1998) of "Indrukken van Gordijn" van Karel Verweij (2002).


Inhoudsopgave 2009-06