Header 't Web

Nummer 3


Artikelen

Werk aan de winkel belevend

Onderstaand stuk is een vervolg op een deelnemen aan een 'workshop' door Cor Maan (CRM) op de meest recente studiedag van 't WEB.
Op weg van gesproken tekst, veranderend in het contextuele, naar neergeschrevene kan aardig wat verstrooiing zijn opgetreden. Daarbij verweeft dit geheel CRM's betoog met belevende indrukken; een zekere waardering blijkt daar onvermijdelijk uit. Bovendien is het stukje door een ander gemaakt dan diegene die de tekst heeft uitgesproken. Deze probatio pennae moet dan ook gezien worden als een interpretatie, en in deze zin ben ik verantwoordelijk/aanspreekbaar voor het hierondervolgende.


Cirkus Kiekeboe

Een circusvoorstelling op een kinderdagverblijf voor verstandelijk gehandicapte kinderen


Bewegingsonderwijs aan kleuters

Verslag studiedag

Centrale vraagstelling tijdens deze workshop was: in hoeverre leidt een didactische ordening van bewegingsactiviteiten tot het inperken van speel(leer)ruimte?
We hebben ons laten leiden door de conclusie van de auteurs van het artikel 'Leren bewegen met speelruimte' (zie lit. opgave). Hierin zeggen ze dat door 'door het formuleren van een hoofdprobleem en het inperken van het aantal bewegingssituaties het bewegingsgedrag van de kle uters op de lange termijn gericht beïnvloed kan worden'. Tevens stellen ze dat 'de speelruimte die de kleuters daarbij krijgen van groot belang is'. De auteurs merken daarbij op, dat de kinderen voldoende keuzemogelijkheden moeten hebben om op eigen wijze deel te nemen aan een situatie. Kleuters kunnen zich dan in hun eigen tempo ontwikkelen .
Tot zover een in leiding op onze vraagstelling.


Jongleren

Verslag studiedag


Zonder woorden


Stoeien en hoe je op anderen reageert

Verslag studiedag


PMT met groepen

Deze workshop werd verzorgt door Anja Pennings en Eric Albers. Zij zijn beiden werkzaam als PMT-er, en hebben beiden te maken met groepen. Deze ervaring hebben ze omgezet in een workshop. De theorie rondom het voordeel van werken met groepen baseerden zij op het werk van Yalom (the theory and practice of group psychotherapie) en de vertaling daarvan naar 'in en rondom de zaal' was naar eigen inzicht. Het voordeel van werken met groepen zou (kunnen) zijn dat therapeutische effecten eerder bereikt worden. Yalom gaat daar in ieder geval van uit, maar of dat altijd voor iedereen zo is, lijkt me een vraag (Eric gaat hier op in, zie: verticaal verwijzen).
De opbouw van de workshop was als volgt; een inleiding, de theorie van Yalom (door Anja) en vervolgens (door Eric) een praktijk/theorie-verhaal.


Schommelaktiviteiten: Gert van Driel

Werkgroep bewegingsonderwijs f990.
57 pag. , geillustreerd (f 21,- leden: f 16,-).


Stoeien iudo iudospelen... (2)


Il y a: Carrébal (Gevangenisspel)