Header 't Web

Nummer 1


Artikelen

Een cursus bewegen en gezondheid in de Tweede Fase (LO1)

Het Ichthus College te Kampen is dit jaar gestart met de Tweede Fase. Er is op grond van de eindtermen door de sectie een programma ontwikkeld dat is uitgewerkt in cursussen van ongeveer 6 lessen. Ook voor het domein 'bewegen en gezondheid' is een cursus gemaakt.
In een eerder stadium is voor BoVo2 (een samenwerkingsverband tussen enkele VO-scholen en de Calo) een dergelijke cursus ontwikkeld door Jan Middelkamp en lammert Klok. Na het uitproberen van deze cursus heeft Han een aangepaste -voor zijn school geschikte- versie gemaakt.


Vak Apart - Hoezo klim- en klautermateriaal?


Thema-avond Dans- en bewegingsexpressie

Op 11 juni 1999 heeft 't Web een thema-avond 'Dans- en bewegingsexpressie' georganiseerd. Het is alweer de tweede thema-avond die vanuit de therapiepoot is opgezet. Dit keer door Remke Smeekens en Thea Tiemersma.


Zonder woorden


Beleving van het competitiezwemmen

"Je moet aansluiten op de belevingswereld van de kinderen", is een regelmatig gehoorde uitspraak in (bewegings) onderwijsland. Je boeit kinderen o.a. door belangstelling te tonen voor hun belevingswereld. Anders gezegd moeten we kinderen proberen te boeien zodat ze willen deelnemen. Om erachter te komen wat het is dat kinderen boeit in bewegingssituaties, wordt wel eens onderzoek gedaan. Dat lukt niet altijd even goed, want om uit te vinden wat er in de kinderlijke leefwereld van belang is, moeten wij goed naar ze luisteren ... en dat is moeilijk, erg moeilijk zelfs. Wij zijn dat als volwassenen niet gewend: kinderen moeten immers meestal naar ons luisteren!


Muziek top-5 -Bewegen en muziek: moet je doen!

"Ik wil het wel geven, maar ik vind het zo moeilijk" Dit hoor ik, tot mijn spijt, als docent Bewegen en Muziek aan de Calo, vaak. Zowel van studenten als van afgestudeerde bewegingsonderwijzers. Gelukkig komen er ook regelmatig studenten naar me toe met een andere mededeling: "Ik heb bewegen en muziek gegeven op mijn stageschool en ze vonden het hartstikke leuk en ik ook!"


Rendez-vous: Nanette ter Steege en Jan de Boer


Il y a: Elastiekbal


Artikeloverzicht 1999

Inhoudsopgave 1999