Header 't Web

Nummer 4


Artikelen

Een stage op het Speciaal basisonderwijs

Waren er voorheen scholen voor moeilijk lerende kinderen (MLK) en voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (Lom), vanaf augustus 1998 zijn deze twee schooltypen samengevoegd onder de naam Speciaal Basisonderwijs (SBO). simone van der Horst liep er als vierdejaars student een half jaar stage. Ze beschrijft hoe het er op die school aan toe ging en wat zij er van vond om op dit schooltype bewegingsonderwijs te geven. Ze sluit af met het beschrijven van een casus.


(Ambulante) Psychomotorische therapie, een vak apart!

Stelt u zich eens voor, uw zoon 1 zit al maanden niet lekker in zijn vel. Hij slaat zichzelf regelmatig blauwe plekken en sluit zich af van de buitenwereld. Na veel vijven en zessen bent u via de SPD (Sociaal Pedagogische Dienst) terechtgekomen bij een psychomotorische therapeut. Deze gaat na een intake gesprek een observatie doen bij uw zoon. Deze observatie duurt meestal 4 tot 8 maal 45 minuten en vindt b.v. plaats in een gymzaaltje.


onder woorden

Zonder woorden


Circus Fellenoord

Op de Pabo in Eindhoven heeft een circusproject plaatsgevonden. Dit project maakte deel uit van het vak bewegingsonderwijs. Onder leiding van docent Marcel Heuver werd deze module afgesloten met het ten uitvoer brengen van een echt circus. Dat dit met groot succes gebeurd is, blijkt uit dit verhaal waarin Jorgen Hartogs vertelt over circus "Fellenoord".


Dossier 'sport en bewegen': een opdracht voor LO2-leerlingen

Het afgelopen cursusjaar is op het Agnieten College te Zwolle een drietal klassen in de Tweede Fase begonnen met het LO2-programma (hieronder BO2: bewegingsonderwijs). Voor het handelingsdeel moeten de leerlingen in hun eigen tijd een dossier samenstellen. Dit dossier bevat 6 opdrachten (totaal 20 uur studielast) waarin leerlingen verslag moeten doen van hun ervaringen met thema's die te maken hebben met sport en bewegen.


Even lekker buiten spelen...


Il y a: De nieuwe trend American frisbee

Er is veel geschreven over frisbee, maar voornamelijk over Ultimate frisbee. Het hieronder uitgewerkte spel is een variant op het ultimate frisbee. We noemen het American frisbee, het is een spel waarbij techniek een doorslaggevende factor is. Het spel is voornamelijk bedoeld voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs.


Notulen algemene Ledenvergadering

Notulen algemene ledenvergadering