Header 't Web

Nummer 5


Artikelen

Afscheid van een icoon

Nadat bij ons bekend werd dat Gerie ten Brinke haar heil opnieuw gaat zoeken in het Voortgezet Onderwijs, vonden wij als redactie het hoog tijd om eens bij te praten met de vrouw die 10 jaar lang
'werkzaam' is geweest bij 't Web. In dit interview vertelt Gerie openhartig over haar WEB-verleden en haar passie voor het VO.


Taal in de zaal

Ais onderwijzers zijn wij bezig met kennisoverdracht en er komt zeker net zoveel informatie binnen bij ons vanuit de kinderen. Maar laten wij die wel binnen komen en zien we wel alles? Hebben we daarnaast door wat wij allemaal spreken met ons lichaam? Door deze gedachtespinsels kwam ik op de volgende vraag: 'heeft een goede lichaamscommunicatie invloed op beter
leren bewegen binnen de lessen bewegingsonderwijs? Zowel het spreken van lichaamstaal door de lesgever als het lezen van de lichaamstaal van de leerlingen in de zaal. Er liggen zoveel mogelijkheden en kansen in het onder de knie krijgen van
lichaamstaal die we in mijn ogen nu nog te veel laten liggen.


Zegt de een tegen de ander... Zegt de ander...


Zonder woorden


Rendez-vous over Marloes van Mourik


Sportcommissie??? Doen!

Dit schooljaar is er op het Gymnasium Celeanum te Zwolle een sportcommissie opgezet. Dit artikel beschrijft hoe je een
sportcommissie kunt opzetten, wat een sportcommissie kan doen en hoe de leerlingen hun deelname in een sportcommlssle
ervaren.


Il y a: Namenkring


Beleving in de gymles; Spelen, sporten, sparren. Een artikel naar aanleiding van de studiedag 'Bewegingsonderwijs in het speellokaal'

In deze tekst wordt verder gezocht naar een kader om "het belevingsaspect" van de deelnemer in de gymles in beeld te
krijgen. In de afgelopen 40 jaar zijn voor het bewegingsonderwijs al verschillende pogingen gewaagd, bijvoorbeeld de
modaliteiten van Gordijn, de zinsamenhangen van de werkgroep en dit jaar de modaliteiten van Fellinger (2008). Deze zoektocht naar "belevingsaspecten" wordt in deze tekst verbonden met het
didactisch kader "Iolule" (Ioopt 't, lukt 't en leeft 't, zie Berkel, 2005), zodat het belevingsperspectief verbonden blijft met het uitvoeringsperspectief (Iukt't) en het functioneringsperspectief (Ioopt 't). Voor de studiedag "Bewegingsonderwijs in het speellokaal" is getracht om de eerder ontwikkelde inzichten te vertalen naar een begrippenkader die mogelijk voor kleuterleidsters begrijpbaar is. Dit artikel eindigt dan ook met een
voorstel om in het bewegingsonderwijs het belevingsperspectief van jonge kinderen (4 tot 12 jaar) te onderzoeken vanuit drie globale begrippen, namelijk spelen, sporten en sparren. Deze drie begrippen verwijzen naar drie verschillende houdingen/intenties die medebepalend zijn voor de beleving van een activiteit. Wat een kind werkelijk beleeft, valt echter nauwelijks te etiketteren of te vangen in een kader, daarvoor blijft het noodzakelijk om in gesprek met een kind te blijven om te achterhalen wat hem of haar boeit in de activiteit.


"Kijk eens wat ik kan!" Deel 2

In het vorig artikel ( 't WEB 04-2007) werd uitgebreid aandacht besteed aan de truc-kaarten en het draaien met linten of poi. Ook hebben we hierbij uitvoerig stilgestaan bij de waarde van het circusspel voor de ontwikkeling en leerproces bij kleuters. In dit artikel willen we naast verslaggeving van de studiedag (vrijdag 30 mei: Zwolle en maandag 2 juni in Eindhoven) "Bewegingsonderwijs in het speellokaal" van de workshop "Circus voor kleuters" ook stilstaan bij het leerproces van kleuters. De deelnemers aan deze studiedag kregen bij de opening een theoretische uiteenzetting over het tot stand komen
van het boek door Chris Hazelebach. De presentatie werd afgesloten met een praktische uiteenzetting over diverse
niveaus van deelname aan het hand van het leren draaien met linten. Aile deelnemers kregen ook een lint cadeau.


Inhoudsopgave 2008-05